Instrukcja użytkowania

  1. Urządzenia dostarczane są zmontowane w całość, gotowe do zabetonowania – należy postępować zgodnie z instrukcją fundamentowania.
  2. Przed użytkowaniem należy zapoznać się z instrukcją sposobu ćwiczeń na poszczególnych urządzeniach.
  3. Ćwiczyć należy z rozwagą uwzględniając indywidualne możliwości.
  4. Ćwiczyć mogą dorośli i młodzież. Dzieci do lat 12 mogą ćwiczyć wyłącznie pod opieką dorosłych.
  5. Na stanowisku[1] 1 osobowym może ćwiczyć jedna osoba.
  6. Z urządzeń nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających.
  7. W pobliżu ćwiczących nie mogą przebywać zwierzęta, np.: psy.
  8. Maksymalne obciążenie urządzenia: 150kg.


[1] Stanowisko-fragment urządzenia, przeznaczono dla ćwiczenia przez 1 osobę.