Instrukcja konserwacji

Urządzenia wykonane są ze szlifowanej stali nierdzewnej gatunku AISI 304, nie wymagają konserwacji ani smarowania a jedynie utrzymywania powierzchni w czystości.

W razie pojawienia się przebarwień, należy je na bieżąco usuwać mechanicznie poprzez szlifowanie papierem ściernym o granulacji ok. „300-600” a następnie przeczyścić środkami do pielęgnacji stali nierdzewnej. Zabronione jest używanie żrących środków czyszczących (zawierających np.: chlor, sód itp.) tj. Domestos, Clin, Bref itp.

Na bieżąco należy usuwać odchody ptasie.

W urządzeniach zastosowano łożyska kryte nie wymagające konserwacji ani smarowania.

Zaleca się, aby użytkownik dokonywał oględzin codziennych, okresowych urządzeń co 2 miesiące i przynajmniej raz w roku przeglądu głównego zleconego wytwórcy lub firmie upoważnionej przez wytwórcę - aby utrzymać najwyższy poziom bezpieczeństwa użytkowanych urządzeń.

W razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych lub nadmiernych luzów należy skontaktować się z wytwórcą a urządzenie wyłączyć z eksploatacji na czas naprawy.

Elementy z tworzyw sztucznych i gumy (w tym także nalepki) mogą ulec mechanicznym uszkodzeniom z powodu eksploatacji i dewastacji.

W przypadku stwierdzenia braku elementu lub ich uszkodzenia należy skontaktować się z wytwórcą.